261. LIVIA – [latina] liveo = a invidia sau lividus = invidios

262. LOLITA – [spaniola] varianta a numelui Lola

263. LORENA – - [] Varianta a numelui Laura

264. LUBOMIR – [slava] lub = dragoste + mir = pace

265. LUCA – [greaca] Loukas = din Lucania, o regiune din Italia

266. LUCIA / LUCIAN – [latina] lux = lumina

267. LUDMILA – [slava] in favoarea poporului; lud = popor + mil = mila, favoare

268. LUDOVIC – [germana] Hludwig = luptator de seama; hlud = faima + wig – luptator

269. LUMINITA – [romana] lumina

270. MACARIE – [greaca] makaros = binecuvantat

271. MADALINA – [] Varianta a numelui Magdalena

272. MAGDA – [] Varianta a numelui Magdalena

273. MAGDALENA DIN MAGDALA (UN SAT DIN GALILEEA) – [

274. MAHOMED - [araba] hamida = a lauda

275. MAIA – [latina] mare

276. MANOLE – [] Varianta a numelui Emanuel

277. MANUEL / MANUELA – [] Varianta a numelui Emanuel

278. MARA – [ebraica] amar; [maghiara] Varianta numelui Maria

279. MARC – [latina] Mars = zeul Marte

280. MARCEL – [] Varianta a numelui Marc