concediu crestere copil 200x132 Concediul pentru cresterea copilului in 2015. Indemnizatia pentru cresterea copilului

Concediu crestere copil

Incepand cu 1 octombrie 2012, indemnizatia pentru concediul de crestere a copilului revine la cuantumul de 85% din media veniturilor nete inregistrate in ultimele 12 luni. De asemenea, indemnizatia de crestere a copilului se va acorda pentru fiecare copil nascut, si nu pentru doar primele 3 nasteri, asa cum prevedea legea anterior lunii octombrie 2012.

Conform legii, persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani cu plata unei indemnizatii de crestere a copilului in baza legii 111/2010, aplicabila tuturor copiilor nascuti dupa 1 ianuarie 2011.

 1. Beneficiarii concediului si indemnizatiei de crestere copil
 2. Conditii de acordare a concediului de crestere copil
 3. Concediul de crestere copil in 2015
 4. Actele necesare pentru primirea indemnizatiei de crestere copil

Beneficiarii concediului si indemnizatiei de crestere copil

 • oricare dintre parintii firesti ai copilului
 • persoanelor care adopta un copil, iau un copil in plasament sau sunt tutorele copilului
 • concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului sau stimulentul se cuvin pentru fiecare nastere sau, dupa caz, pentru copiii incredintati in vederea adoptiei, adoptati sau aflati in plasament ori in plasament in regim de urgenta, precum si pentru cei pentru care a fost instituita tutela.

Conditii de acordare a concediului de crestere copil

Urmatoarele conditii trebuie indeplinite simultan:

 • sa fie cetatean roman, cetatean strain sau apatrid;
 • sa aiba domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei, potrivit legii;
 • sa locuiasca impreuna cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia/acestora;
 • a realizat, timp de 12 luni anterioare nasterii copilului, venituri supuse impozitului pe venit, conform Codului fiscal. Veniturile impozabile la care face referire legea sunt cele provenite din salarii, activitati independente si cele din activitati agricole. In cazul adoptiilor, copiilor in plasament sau al tutorilor se va solicita indeplinirea conditiilor de mai sus pentru o perioada de 12 luni inaintea incredintarii copilului. 

Cele 12 luni de venituri impozabile pot fi constituite si din perioade asimilate:

 1. parintele a fost in somaj
 2. a beneficiat de indemnizatie pentru cresterea copilului pana la varsta de 2/3 ani a acestuia sau s-a aflat in concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate
 3. s-a aflat in concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare profesionala sau urmeaza cursurile la zi ale invatamantului liceal, preuniversitar sau universitar/ postuniversitar (master, doctorat) precum si situatia in care solicitantul concediului de crestere copil se afla in perioada de 60 zile de la absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului universitar cu examen de diploma/licenta.
 4. si-a insotit sotul in misiuni permanente in strainatate
 5. a beneficiat de pensii de invaliditate sau alte perioade asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de pensii.

Concediul de crestere copil in 2015

Parintii copiilor nascuti incepand cu data de 01.01.2011 se supun reglementarilor aduse de legea 111/2010, lege ce ofera posibilitatea proaspetilor parinti sa opteze pentru una din variantele sale:

1. Concediu crestere copil pana la implinirea varstei de 1 an a copilului cu indemnizatie lunara de 85% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni si nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 3.400 lei. Incepand cu anul 2012, ordonanta de urgenta adoptata de Guvern la 27 decembrie 2011 (OUG 124/2011) introduce cuantificarea indemnizatiei in functie de indicatorul social de referinta (ISR = 500 lei), mentionand astfel ca indemnizatia acordata parintilor copiilor nascuti dupa 01.01.2011 trebuie cuprinsa in intervalul 1,2 – 6,8 ISR (adica tot 600 – 3400 lei).

Persoanele care, in perioada in care sunt indreptatite sa beneficieze de concediul pentru cresterea copilului cu indemnizatia lunara corespunzatoare, decid sa se reintoarca in campul muncii inainte de implinirea de catre copil a varstei de 1 an (inainte, chiar si cu cateva zile, si nu in ziua cand acesta implineste 1 an sau dupa aceasta data), au dreptul la un stimulent de insertie in cuantum lunar de 500 lei pentru perioada ramasa pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani. OUG 124/2011 raporteaza cuantumul stimulentului de insertie la indicativul social de referinta (ISR = 500 lei), mentionand ca pentru copiii ai caror parinti se intorc in campul muncii inainte de implinirea varstei de 2 ani, stimulentul va avea o valoare de 1 ISR (adica tot 500 lei).

Dupa implinirea de catre copil a varstei de 1 an, cu exceptia copilului cu handicap, daca parintele decide sa nu se reintoarca la serviciu are dreptul la concediu fara plata pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani. Cererea pentru acordarea concediului fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se depune si se inregistreaza la angajator, pe baza livretului de familie sau a certificatului de nastere al copilului.

2. Concediu crestere copil pana la implinirea varstei de 2 ani a copilului cu indemnizatie lunara in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni si nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 1.200 lei. Incepand cu anul 2012, ordonanta de urgenta adoptata de Guvern la 27 decembrie 2011 (OUG 124/2011) introduce cuantificarea indemnizatiei in functie de indicatorul social de referinta (ISR = 500 lei), mentionand astfel ca indemnizatia acordata parintilor copiilor nascuti dupa 01.01.2011 trebuie cuprinsa in intervalul 1,2 – 2,4 ISR (adica tot 600 – 1200 lei).

Daca parintele se intoarce la serviciu dupa implinirea varstei de 1 an a copilului, insa inainte de implinirea varstei de 2 ani, parintele va primi stimulent pentru lunile cuprinse in perioada ramasa pana la implinirea varstei de 2 ani a copilului.

Pentru a opta pentru oricare dintre aceste variante, parintele trebuie sa depuna la primaria localitatii in care isi are resedinta un dosar cu actele care dovedesc eligibilitatea sa. Optiunea pentru CCC de 1 sau 2 ani nu poate fi schimbata ulterior depunerii dosarului!

Nota:

concediu cretsre copil 1 an 200x126 Concediul pentru cresterea copilului in 2015. Indemnizatia pentru cresterea copilului

Indemnizatie crestere copil

1. Concediul de crestere a copilului cu handicap beneficieaza de indemnizatie in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni si nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 3.400 lei pana la implinirea varstei de 3 ani. In cazul copilului cu handicap acordarea stimulentului se realizeaza oricand, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani.

2. In cazul sarcinilor multiple, cuantumul indemnizaţiei se majorează cu 600 lei pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere. OUG 124/2011 raporteaza cuantumul indemnizatiei la indicativul social de referinta (ISR = 500 lei), mentionand ca pentru copiii proveniti din sarcini gemelare, de tripleti sau multipleti, indemnizatia lunara se va majora cu 1,2 ISR (adica tot 600 lei). Majorarea este valabila si in cazul persoanelor care nasc/ adopta sau iau un copil in plasament sau tutela in timp ce se afla in concediu de crestere copil.

3. In cazul in care cele 12 luni de venituri impozabile anterioare nasterii copilului sunt constituite doar din perioade asimilate, fara ca solicitantul CCC sa realizeze venituri, cuantumul indemnizatiei va fi de 600 lei. Daca solicitantul realizeaza venituri impozabile doar o perioada de cateva luni din cele 12 necesare pentru acordare indemnizatie CCC, se va face media tuturor veniturilor din cele 12 luni (suma veniturilor nete din 12 luni impartit la 12); in cazul in care suma rezultata este mai mica de 600 lei, pe perioada CCC solicitantul va beneficia de indemnizatie egala cu 600 lei. 

Foarte important!

1. Incepând cu anul 2012, OUG 124/2011 adoptata la 27 decembrie 2011 conditioneaza plata indemnizatiilor pentru cresterea copiilor si a alocatiilor de stat de plata obligatiilor legale fata de bugetul local (adica a impozitelor) pentru bunurile pe care solicitantii ajutoarelor sociale le detin in proprietate (conform legii 571/2003). Cetatenii eligili pentru plata indemnizatiilor sau a alocatiilor trebuie sa achite impozitele aferente anului anterior pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, neachitarea acestora atrangand dupa sine suspendarea drepturilor acestora pe o perioada de 5 luni, incepand cu luna februarie. Vestea buna este ca de la 1 octombrie 2012, persoanelor care nu si-au platit contributiile la stat li se acorda o perioada de gratie de 60 zile, timp in care isi pot plati datoriile pentru a evita suspendarea/ neplata indemnizatiei. Daca taxele nu se achita pe perioada suspendarii, parintele pierde dreptul la plata indemnizatiei; plata acestora atrage reluarea indemnizatiei cuvenite incepand cu luna imediat urmatoare achitarii taxelor, la care se adauga si indemnizatiile retroactive (cele cuvenite pe perioada suspendarii dreptului la plata indemnizatiei).

2. Mamicilor care aleg varianta de concediu crestere copil pana la varsta de 2 ani a copilului si carora le este teama ca angajatorul le-ar putea concedia, asa cum s-a vehiculat in ultimul timp in urma intrarii in vigoare al Noului Cod al Muncii, trebuie sa le spunem ca, din punct de vedere juridic, acest lucru este ilegal din mai multe motive:

 • Codul Muncii stipuleaza ca este ilegal sa desfaci contractul de munca pe perioada concediilor (de orice tip ar fi ele: medical, fara plata, de maternitate, de crestere copil), ceea ce insemana ca mamica nu poate fi concediata in timpul concediului de crestere copil, indiferent de optiunea ei de a ramane acasa pentru 1 sau 2 ani
 • in perioada concediului de maternitate sau de crestere copil, contractul de munca este suspendat de drept
 • potrivit OUG 111/2010, desfacerea contractului in cazul mamicilor este interzisa pe o perioada de 6 luni de la momentul revenirii la munca.

3. Daca mamica este cea care solicita concediu crestere copil pana la 1/ 2 ani ai copilului, intrarea in CCC se va produce la expirarea concediului de maternitate, dar numai dupa derularea celor 42 de concediu postnatal obligatoriu!

Actele necesare pentru primirea indemnizatiei de crestere copil

Cand se depune dosarul?

Cererea pentru acordarea indemnizatiei de crestere copil se depune:

 • fie incepand cu ziua urmatoare celei in care a incetat concediul si indemnizatia de maternitate
 • fie incepand cu data nasterii copilului, sau data adoptiei (cererea trebuie depusa in termen de 60 de zile de la acea data) daca solicitantul nu indeplineste conditiile pentru acordarea concediului.

Unde se depune dosarul?

Cererile pentru acordarea indemnizatiilor de crestere a copilului, stimulentului sau alocatiei de stat si documentele din care rezulta indeplinirea conditiilor aferente se depun la primaria comunei, orasului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti pe raza careia isi are domiciliul sau resedinta solicitantul sau la agentiile pentru prestatii sociale din localitate. Cererile vor fi solutionate prin decizie de aprobare sau respingere a acestora, urmand ca prima plata a indemnizatiei pentru cererile aprobate sa se faca in aproximativ 2 – 2.5 luni de la depunerea dosarului.

Acte necesare:

 • concediu cretsre copil 2 ani 200x200 Concediul pentru cresterea copilului in 2015. Indemnizatia pentru cresterea copilului

  cerere tip (Anexa 1 la HG nr.52/31.01.2011)

 • actele de identitate ale parintilor (copie si original)
 • certificatul de nastere al copilului (copie si original)
 • certificatele de nastere ale tuturor copiilor nascuti după data de 1 ianuarie 2006 (copie si original)
 • certificatul de casatorie (daca este cazul – original si copie)
 • livretul de familie (copie si original)
 • adeverinta eliberata de angajator (Anexa 2 la HG 52/31.01.2011) din care sa rezulte ca persoana indreptatita:

                     - a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni anterior datei nasterii copilului,

                      – nivelul lunar al acestora,

                      – prima si ultima zi de concediu de maternitate,

                      – data implinirii celor 42 de zile reprezentand concediul de lauzie,

                      – prima zi de concediu de cresterea copilului;

                                                             sau

                      – dovada privind veniturile realizate in anul fiscal anterior celui în care s-a nascut copilul si/sau dovada privind venitul calculat în vederea platii anticipate a impozitului precum si copia deciziei de impunere eliberate de autoritatile competente;

                                                             sau

                       - dovada eliberata de autoritatile competente, in cazul persoanelor care realizeaza venituri neimpozabile;

                                                             sau

                       - dovad eliberata de autoritătile competente, în cazul asociatilor unici;

 • adeverinta eliberata de Casa Judeteana de Pensii, cu stagiul de cotizare
 • adeverinta de venit, eliberata de Agentia de Administratie Fiscala
 • decizia de suspendare activitate, conform Codului Muncii, art. 51, lit. a
 • cerere de concediu aprobata de angajator
 • dosar cu sina din carton
 • extras de cont pe numele solicitantului pentru cei ce doresc plata in cont bancar: B.C.R., ProCredit Bank, Banca Transilvania, Romexterra Bank, B.R.D., Alpha Bank, Piraeus Bank, Raiffeisen Bank, CR Firenze Bank, VOLKSBANK, UniCredit Tiriac Bank, CARPATICA, C.E.C. Bank, ATE Bank, Intesa Sanpaolo Bank, Romanian International Bank (RIB), OTP bank, BANCPOST şi ING

Nota:

In cazul in care angajatorul are sediul in alt judet fata de cel in care lucrezi, va fi nevoie de o adeverinta eliberata de Casa Judeteana de Pensii din judetul in care angajatorul are sediul si care sa ateste ca acesta si-a platit impozitele catre stat. Adeverinta va fi eliberata in termen de 3 zile pe baza unei cereri depusa personal de catre parintele care solicita acordarea indemnizatiei de crestere copil si se ridica personal de la Casa Judeteana de Pensii. 

Foarte important!

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala, act normativ care a intrat in vigoare pe 1 ianuarie 2012 stipuleaza expres ca perioada concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani (in cazul copilului cu handicap) constituie nu numai vechime in munca si in serviciu, ci si vechime in specialitate, avandu-se in vedere la stabilirea drepturilor ce se acorda in raport cu acestea.

Legea spune ca : “Perioada concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap constituie vechime in munca si in serviciu, precum si in specialitate si se are in vedere la stabilirea drepturilor ce se acorda in raport cu acestea.” Aici se includ si:

 • concediile pentru cresterea copilului in varsta de pana la 1 an, platit
 • concediul fara plata pentru cresterea copilului intre varsta de un an si 2 ani care se acorda persoanelor ai caror copii s-au nascut incepand cu data de 1 ianuarie 2011 (fara handicap) si au beneficiat de concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an, platit;
 • concediul fara plata pentru cresterea copilului dupa primele 3 nasteri, de 4 luni.

Beneficiarii acestei noi reglementari sunt atat oricare dintre parintii firesti ai copilului, cat si una dintre persoanele care a adoptat copilul, careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta (cu exceptia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii sai), precum si persoana care a fost numita tutore.