alocatia de stat 200x136 Alocatia de stat pentru copiii sub 18 ani in 2013

Alocatia de stat

Desi prea mica pentru a acoperi nevoile de baza ale unui copil, alocatia de stat este oferita copiilor romani pana la implinirea varstei de 18 ani. Ea se acorda urmatoarelor categorii:

 • Copiii care urmeaza o forma de invatamant pe teritoriul tarii noastre, pana la implinirea varstei de 18 ani
 • Copiii cu grad de invaliditate I si II si cei cu handicap, pana la varsta de 18 ani
 • Copiii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care urmează cursurile profesionale sau liceale, pâna la finalizarea acestora, cu conditia să nu repete anul şcolar decât dacă motivele sunt de natură medicală (se devodeste cu certificat medical).

In conformitate cu prevederile Legii 61/1993 republicată, toţi copiii cetăţeni români, straini sau apatrizi care domiciliază în România au dreptul la alocaţie de stat în cuantum de 200 lei/lună până la vârsta de 2 ani şi 42 de lei lună până la vârsta de 18 ani.

Din 2012, OUG 124/2011 raporteaza cuantumul alocatiei de stat pentru copii la indicatorul social de referinta (ISR, stabilit la o valoare de 500 lei), acesta fiind dupa cum urmeaza:

 • Pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani (sau 3 ani pentru copilul cu handicap), alocatia de stat va fi de 0,4 ISR (adica tot 200 lei)
 • Pentru copiii cu varsta intre 2 si 18 ani, alocatia de stat va fi de 0,084 ISR (adica tot 42 lei)
 • Pentru copilul cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 18 ani, alocatia de stat va fi de 0,168 ISR (adica 84 lei).

Cine incaseaza alocatia de stat a copilului?

 • Pana cand copilul are 14 ani alocatia se plateste unuia dintre parinti, pe baza acordului acestora sau, dupa caz, tutorelui, curatorului, persoanei careia i-a fost dat in plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal ori persoanei careia i-a fost incredintat copilul in vederea adoptiei
 • Dupa implinirea varstei de 14 ani, plata alocatiei se poate face si direct titularului (copilului) cu incuviintarea reprezentantului legal (parintelui)

Plata alocatiei se face lunar:

 • Acasa, prin mandat postal; mandatele postale se achita la domiciliul titularului, in perioada 8-25 a lunii, sau la oficiul postal apartinator in perioada 26-27 a lunii
 • Virata intr-un cont curent sau cont de card al carui posesor poate fi reprezentantul legal sau chiar adolescentul.

In cazul in care alocatia nu este ridicata la timp pe o perioada de 3 luni, alocatia de stat poate fi suspendata, iar pentru solicitarea distribuirii alocatiei este nevoie de o cerere care trebuie depusa la directia teritoriala.

Acte necesare intocmirii dosarului de alocatie:

 • cerere tip
 • actele de identitate ale reprezentantilor legali (copie si original)
 • certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita alocatia de stat (copie si original)
 • dosar cu sina.
 • extras de cont, in cazul platii prin cont bancar, deschis la B.C.R., ProCredit Bank, Banca Transilvania, Romexterra Bank, B.R.D., Alpha Bank, Piraeus Bank, Raiffeisen Bank, CR Firenze Bank, VOLKSBANK, UniCredit Tiriac Bank, CARPATICA, C.E.C. Bank, ATE Bank, Intesa Sanpaolo Bank, Romanian International Bank (RIB), OTP bank, BANCPOST şi ING pe numele solicitantului.
 • alte acte solicitate dupa caz: certificat de casatorie; hotarare de divort; hotarare judecatoreasca de incredintare, încredintare în vederea adoptiei, de plasament, de plasament in regim de urgenta, de instituire a tutelei; certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap etc.

Unde se depune dosarul?

alocatia 200x148 Alocatia de stat pentru copiii sub 18 ani in 2013

Mai bine putin decat deloc

Actele de mai sus se depun la consiliile locale comunale, orasenesti, municipale sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti, unde au domiciliul sau resedinta, dupa caz, reprezentantii legali, la inspectoratele teritoriale de stat pentru persoanele cu handicap.

Cererile se aproba, dupa caz, de catre directorul directiei generale judetene de munca si protectie sociala, directorul sau comandantul unitatii scolare ori inspectorul-sef al inspectoratului teritorial de stat pentru persoanele cu handicap; dupa aprobare, documentele care atesta dreptul la incasarea alocatiei de stat pentru copii se transmit titlurilor prin institutiile abilitate.

Institutiile enumerate mai sus soluţionează cererea prin decizie de aprobare sau respingere a acesteia şi efectuează plata alocaţiei de stat pentru copil pentru cererile aprobate (aproximativ 2 – 2.5 luni prima plată).