modificarea programului de lucru al gravidei 200x150 Modificarea programului de lucru al gravidelor si mamelor care alapteazaAtat dispozitiile O.U.G. nr. 96/2003, cat si cele ale Codului muncii, interzic angajatorului obligarea salariatei la desfasurarea muncii pe timp de noapte.
In masura posibilitatilor, se poate efectua trecerea la munca de zi in baza solicitarii scrise a salariatei, fundamentata pe un document din care sa rezulte constatarea medicala cu privire la efectele nocive ale muncii de noapte asupra sanatatii acesteia.

Important!

Conform O.U.G. nr. 96/2003, aceasta modificare a programului de lucru nu poate determina modificarea salariului de baza brut lunar al salariatei in cauza. Solutia legala este absolut rezonabila, intrucat diferentierea dintre munca de noapte si cea de zi efectuata de titularii unor posturi similare se face de regula prin acordarea sporului specific.

O problema speciala ar putea sa apara in cazul in care sistemul de salarizare a fost construit prin stabilirea unor salarii globale, care includ salariul de baza si un spor permanent pentru munca de noapte, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii. In acest caz, dezmembrarea salariului aferent programului de noapte si reducerea sa la nivelul programului de zi implica riscuri pentru angajator, existand suspiciunea discriminarii.

Stabilirea pauzelor in timpul programului de lucru

Acordarea repausului in timpul programului de lucru imbraca diverse forme:

  • Dispensa pentru consultatii prenatale: durata lunara pentru care se poate acorda dispensa pentru consultatii ce nu pot fi efectuate decat in timpul programului de lucru este limitata la 16 ore. Absenta de la locul de munca nu genereaza in acest caz diminuarea drepturilor salariale.
  • Pauzele pentru alaptare: pauzele se acorda de doua ori pe zi si au fiecare dintre ele o durata de 1 ora, incluzand si timpul de deplasare (dus-intors) intre serviciu si locul unde se afla copilul. Pauza de alaptare se poate solicita pana la varsta de 1 an a copilului si se include in timpul de lucru, nediminuand veniturile salariale.

Reducerea duratei timpului de lucru

Reglementarea legala vizeaza numai salariata gravida care nu poate indeplini durata normala a timpului de lucru din motive de sanatate a sa sau a fatului.

In urma recomandarii medicale, angajatorul trebuie sa reduca in acest caz timpul de lucru al salariatei gravide cu 1/4 din durata normala de lucru, fara afectarea veniturilor salariale. Veniturile salariale aferente perioadei cu care s-a redus programul de lucru se suporta din fondurile angajatorului.
Apreciem ca norma are un caracter dispozitiv, ceea ce permite teoretic si reducerea cu mai putin de 1/4 din timpul normal de lucru, daca recomandarea medicala este in acest sens.

Atentie!

Cum se interpreteaza in acest caz sintagma “timp normal de lucru”?
Prin timp normal de lucru intelegem, de regula, 8 ore/zi. Reducerea timpului de lucru nu va putea fi solicitata de catre salariata in raport cu contractele individuale de munca cu timp partial.

Exista insa anumite categorii de salariati pentru care actele normative in vigoare prevad un timp de lucru normal cu o durata sub 8 ore/zi. Este cazul tinerilor sub 18 ani pentru care durata normala a timpului de munca este de cel mult 6 ore/zi sau al salariatilor care lucreaza in conditii deosebite, vatamatoare, grele sau periculoase pentru care s-a stabilit un timp de lucru sub 8 ore/zi.

Fata de aceste categorii de salariati, reducerea tipului de lucru se va acorda proportional, raportat la ceea ce pentru ei constituie timp normal de lucru (exemplu: o tanara in varsta de 17 ani va beneficia de reducerea timpului de munca de la 6 ore la 4 ore si 30 de minute).

O alta situatie in care se poate acorda reducerea duratei normale a timpului de lucru intervine ca alternativa la acordarea pauzelor de alaptare. Astfel, in lipsa acordarii pauzelor de alaptare, durata normala a timpului de lucru se va putea reduce cu 2 ore zilnic, pana la varsta de 1 an a copilului. Perioada de reducere a timpului de lucru se raporteaza la programul normal de lucru al salariatei, iar salariul aferent se suporta din fondurile angajatorului.

Atragem atentia ca atat pauzele de alaptare cat si reducerea timpului de lucru, se includ in timpul de lucru al salariatei si nu afecteaza drepturi conexe acordate in functie de salariul de baza aferent timpului normal de lucru (spre exemplu, sporuri la salariul de baza).