concediu risc maternal 200x150 Concediul de risc maternal in 2015

Concediu de risc maternal

Conform legii 96/ 2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, concediul de risc maternal este concediul de care beneficiază salariatele gravide, care au nascut recent sau care alapteaza pentru protectia sanatatii si securitatii lor si/sau a fatului ori a copilului lor. Salariatele protejate (salariata gravida, salariata care a nascut recent si/sau salariata care alapteaza) pot beneficia de concediu de risc maternal daca angajatorul, din motive justificate, nu poate sa modifice conditiile, orarul si/sau locul lor de munca in conformitate cu recomandarile medicului de medicina muncii.

Se acorda in urmatoarele cazuri:

 • Orice salariată care anunţă în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de graviditate şi anexează un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care să îi ateste această stare.
 • Angajatorul nu poate asigura conditii igienice de munca, in medii salubre, usor de suportat sau transferarea gravidei sau proaspetei mamici la un loc de munca de zi, in cazul in care aceasta efectueaza ore de munca de noapte.
 • Orice salariată care alăptează copilul după efectuarea concediului de lăuzie şi informează angajatorul în scris cu privire la începutul şi sfîrşitul prezumat al perioadei de alăptare.

Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fracţionat, pe o perioadă ce nu poate depăşi 120 de zile, de către medicul de familie sau de medicul specialist care urmareste sarcina, care va elibera un certificat medical în acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. Eliberarea certificatului medical se va face în condiţiile în care salariata s-a prezentat la consultaţiile prenatale şi postnatale, conform normelor Ministerului Sănătăţii.

Concediul de risc maternal se poate acorda:

 • Inainte de data solicitării concediului de maternitate
 • In cazul salariatelor care au nascut recent sau care alapteaza, după data revenirii din concediul postnatal obligatoriu (de 42 zile), si care nu solicită concediul şi indemnizaţia pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la 3 ani.

Pe durata concediului de risc maternal salariata are dreptul la indemnizaţie de risc maternal, care se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat. Cuantumul indemnizaţiei este egal cu 75% din media veniturilor lunare realizate în cele 10 luni anterioare solicitării, pe baza cărora s-a achitat contribuţia de asigurări sociale de stat. Pentru indemnizaţia de risc maternal nu se datorează contribuţia de asigurări sociale de stat. Durata concediului de risc maternal reprezintă perioadă asimilată stagiului de cotizare.

Calculul şi plata indemnizaţiei de risc maternal se fac lunar de către angajator, cel mai târziu o dată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna în care se acordă concediul de risc maternal.

Pasi de urmat pentru obtinerea concediului si indemnizatiei de risc maternal:

 1. Salariata gravida efectueaza consultatii prenatale la medicul de familie si, dupa caz, la medicul specialist, in vederea atestarii starii sale fiziologice de graviditate
 2. Medicul de familie si/sau, dupa caz, medicul specialist completeaza Carnetul gravidei si Anexa pentru supravegherea medicala a gravidei si lauzei pentru atestarea fie a starii fiziologice de graviditate, fie a faptului ca salariata a nascut recent sau ca alapteaza
 3. Salariata instiinteaza angajatorul, depunand, in copie, Anexa pentru supravegherea medicala a gravidei si lauzei, completata corespunzator de medic, la compartimentul resurse umane din cadrul unitatii, insotita de o cerere scrisa care sa contina informatii referitoare la starea proprie de maternitate si solicitarea de a i se aplica masurile de protectie prevazute de aceasta;
 4. concediu de risc maternal 133x200 Concediul de risc maternal in 2015

  Concediu de risc maternal

  Angajatorul transmite copii de pe documentele depuse de salariata, in termen de 10 zile lucratoare de la data depunerii lor, medicului de medicina muncii care asigura supravegherea starii de sanatate a angajatilor din unitate, precum si inspectoratului teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi desfasoara activitatea;

 5. Angajatorul impreuna cu medicul de medicina muncii efectueaza evaluarea privind riscurile la care este supusa salariata la locul ei de munca, intocmesc si semneaza Raportul de evaluare privind riscurile la care este supusa salariata la locul ei de munca
 6. In baza Raportului de evaluare, angajatorul instiinteaza salariata in cel mult 15 zile lucratoare de la data incheierii, despre rezultatele evaluarii privind riscurile la care poate fi supusa la locul ei de munca si despre masurile suplimentare de protectie pe care trebuie sa le respecte atat angajatorul, cat si salariata prin Informarea privind protectia maternitatii la locul de munca
 7. Salariata ia cunostinta de continutul Informarii privind protectia maternitatii la locul de munca si, daca este cazul, solicita concediu de risc maternal

De retinut!

 1. Angajatorul nu poate concedia salariatele gravide, care au nascut recent sau alapteaza, pe cele aflate in concediu de risc maternal sau in concediu de maternitate, in concediu de crestere copil pana la varsta de 2 ani, pespectiv 3 ani pentru copilul cu handicap, in concediu de ingrijire copil bolnav pana la varsta de 7 ani, respectiv 18 ani pentru copilul cu handicap. Exceptie fac situatiile de reorganizare judiciara sau falimentul angajatorului, in conditiile legii.
 2. Incepând cu anul 2012, OUG 124/2011 adoptata la 27 decembrie 2011 conditioneaza plata indemnizatiilor pentru cresterea copiilor si a alocatiilor de stat de plata obligatiilor legale fata de bugetul local (adica a impozitelor) pentru bunurile pe care solicitantii ajutoarelor sociale le detin in proprietate (conform legii 571/2003). Cetatenii eligili pentru plata indemnizatiilor sau a alocatiilor trebuie sa achite impozitele aferente anului anterior pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, neachitarea acestora atrangand dupa sine suspendarea drepturilor acestora pe o perioada de 5 luni, incepand cu luna februarie. Vestea buna este ca de la 1 octombrie 2012, persoanelor care nu si-au platit contributiile la stat li se acorda o perioada de gratie de 60 zile, timp in care isi pot plati datoriile pentru a evita suspendarea/ neplata indemnizatiei.