concediu paternal 200x144 Concediul paternal in 2015

Concediu paternal

Din martie 2012, taticii sunt obligati sa stea minim 1 luna acasa cu bebelusul

Concediul paternal se acorda in conformitate cu prevederile Legii nr. 210/1999 si a Hotararii 244 din 10.04.2000, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal, in scopul de a asigura participarea efectiva a tatalui la ingrijirea noului nascut.

Beneficiar al acestui concediu este tatal copilului nou-nascut care participa efectiv la ingrijirea acestuia, indiferent daca copilul este nascut din casatorie, din afara casatoriei sau este adoptat de acesta.

Durata concediului paternal este de 5 zile lucratoare platite si se acorda la cerere in primele 8 saptamani de la nasterea copilului, fiind justificat cu certificatul de nastere al acestuia, din care rezulta calitatea de tata a petitionarului.

Daca tatal copilului nou-nascut a absolvit cursul de puericultura, durata concediului paternal se majoreaza cu inca 10 zile lucratoare, la un total de 15 zile lucratoare, de acest drept tatal beneficiind o singura data. Dreptul la majorarea duratei concediului paternal in conditiile absolvirii cursului de puericultura se acorda numai o singura data, indiferent de numarul copiilor titularului.

Ca urmare a suspendarii prestarii muncii de catre salariat, in mod natural se suspenda si plata salariului, tatal copilului nou-nascut beneficiind insa de o indemnizatie pentru concediu paternal care se plateste din fondul de salarii si este egala cu salariul corespunzator perioadei respective si se include in veniturile impozabile ale salariatului. Indemnizatia pentru concediul paternal platit, egala cu salariul aferent zilelor lucratoare respective, se calculeaza pe baza salariului brut realizat, incluzand sporurile si adaosurile la salariul de baza.

Potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal, cursul de puericultura consta in prezentarea unor notiuni elementare teoretice si practice necesare in vederea ingrijirii copilului mic, in vederea participarii efective a tatalui la ingrijirea propriului copil nou-nascut. Cursul de puericultura este tinut de medicul de familie al tatalui, în perioada de sarcina a mamei sau dupa nasterea copilului. In urma verificarii notiunilor dobandite, medicul de familie va elibera atestatul de absolvire a cursului de puericultură.

Cazuri speciale

1. In cazul in care tatal are studii de specialitate (medic, asistent medical) nu mai este necesara absolvirea cursului de puericultura, ci numai obtinerea atestatului in conditiile verificarii notiunilor dobandite de catre medicul de familie. Atestatul reprezinta actul doveditor prin care se constata insusirea notiunilor si cuprinde, impreuna cu aceasta constatare, datele personale din cartea de identitate a tatalui, locul sau de munca, data eliberarii, semnatura si parafa medicului de familie.

2. Legea a prevazut si cazul special in care acest concediu poate fi acordat tatalui care satisface stagiul militar obligatoriu. Acesta beneficiaza de permisie de 7 zile calendaristice, atat pentru a participa efectiv la ingrijirea noului-nascut dar si in situatia recunoasterii paternitatii.

Atenție! In toate cazurile prevazute mai sus in care se doreste acordarea concediului paternal, se va avea in vedere caacesta poate fi solicitat de catre cel indreptatit doar la cerere, in scris si doar in primele 8 saptamani de la nasterea copilului (justificat cu certificatul de nastere din care rezulta calitatea de tata a celui care solicita concediul paternal), angajatorul neputand refuza acordarea acestuia.

Model atestat de absolvire a cursului de puericultura 

Cabinet medical individual de familie

__________________________

ATESTAT

tata schimba pampers 200x135 Concediul paternal in 2015

Concediul paternal

de absolvire a cursului de puericultura

 

Dl. _________________________________________, avand CNP __________________, posesor al B.I./C.I. seria ___ nr _________, eliberat/a de _________________ la data de ____________, domiciliat in ___________________________________________________, incadrat la _____________________________, asigurat la Casa de Asigurari a ________________, posesor al carnetului de asigurat seria ____________, a insusit temeinic notiunile elementare teoretice si practice necesare in vederea ingrijirii copilului mic, necesare participarii efective a tatalui la ingrijirea copilului nou-nascut, prezentate in cadrul cursului de puericultura tinut la cabinetul medicului de familie.

Prezentul atestat se elibereaza pentru a-i servi asiguratului la acordarea concediului paternal, in conditiile prevederilor art.4 alin.(1) din Legea nr.210/1999 privind concediul paternal si art.7 din Hotãrirea Guvernului nr.244/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr.210/1999.

Data . . .

Semnãtura si parafa medicului de familie.