Drepturi 200x139 Organizatia Salvati Copiii Romania

Salvati Copiii Romania

Organizaţia SALVAŢI COPIII ROMÂNIA este o instituţie cu rol social, a cărei misiune este aceea de a obţine progrese marcante privind modul în care sunt trataţi copiii şi de a produce schimbări imediate şi de durată în viaţa acestora. Toate activităţile şi demersurile întreprinse au la bază prevederile Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Copilului. 

În cei 21 ani de activitate, circa 750.000 de copii au fost implicaţi în campaniile şi programele noastre.

În prezent, organizaţia desfăşoară programe în 39 de localităţi, are filiale în 12 judete şi în Bucuresti, peste 6.000 de membri şi mai mult de 1.800 de voluntari la nivel naţional. În 2011, numărul copiilor cuprinşi în programele şi campaniile noastre a fost de 199.576, alături 27.658 de părinţi şi 19.949 de cadre didactice şi specialişti.

Salvaţi Copiii România este membru al Save the Children International, cea mai mare organizaţie independentă din lume de promovare a drepturilor copiilor, ce cuprinde 29 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de ţări.

Acţionând întotdeauna în interesul superior al copilului, Salvaţi Copiii România pune accentul pe dreptul la educaţie gratuită şi nediscriminatorie pentru toţi copiii şi pe protejarea acestora contra oricăror forme de  violenţă.  Principalele direcţii de acţiune sunt:

EDUCAŢIE

Asigurarea accesului la educaţie pentru toţi copiii se desfăşoară în principal prin Programul de reintegrare socială şi şcolară pentru copiii exploataţi economic, ce se derulează în 43 centre educaţionale. În funcţie de nevoile identificate se oferă şi consiliere juridică, psihologică şi socială. În anul 2011, 630 copii au frecventat cursurile de pregătire şcolară şi au sustinut examene (80% rata de promovare) în cadrul Programului de integrare/ reintegrare şcolară “A Doua Şansă”. 3.337 de copii au fost incluşi în programul de prevenire a abandonului şcolar şi au participat la activităţile educative de tip “Şcoală dupa Şcoală”. Totodată, au fost acordate servicii educaţionale şi sociale şi pentru alţi 380 de copii, elevi în şcolile partenere.

90% dintre copiii integraţi în program au promovat anul şcolar 2010-2011.

De asemenea, în cadrul Programului de asigurare a accesului la educaţie de bază pentru copiii din grupurile defavorizate, 1.769 copii au beneficiat de suportul Salvaţi Copiii în 2011, dintre care 569 copii au fost integraţi în 32 grupe de pregătire estivală (educaţie preşcolară) la nivel naţional.

Au fost realizate şi activităţi de conştientizare cu privire la importanţa educaţiei şi drepturile copilului pentru 2.750 de beneficiari indirecţi (2.200 copii şi 550 părinţi) din comunităţi şi şcoli partenere, precum şi 1.500 de profesionişti din domeniul educaţiei şi protecţiei sociale.

PROTECŢIE

Protecţia copiilor împotriva violenţei/ Servicii de suport pentru copil şi familie

Campanie Asculta i sufletul impotriva violentei 200x128 Organizatia Salvati Copiii Romania

Asculta-i sufletul!

Organizaţia Salvaţi Copiii oferă servicii complete de evaluare şi consiliere psihologică pentru copil şi familie în cadrul Centrului de Educaţie Emoţională şi Comportamentală pentru Copii (Bucureşti) şi în cele 5 Centre de Consiliere pentru Părinţi (Bucureşti, Timişoara, Iaşi, Suceava şi Târgu Mureş). În cadrul serviciilor specializate, 1.293 de copii şi 364 de părinţi au fost evaluaţi şi au beneficiat de intervenţie terapeutică de tip consiliere/ psihoterapie individuală şi de intervenţie de grup; alte 270 de familii (cu aprox. 300 de copii) au fost integrate în Programul Triple P – Positive Parenting Program. 13.176 copii, 804 părinţi şi 1.719 de specialişti din domeniul educaţiei, sănătăţii şi protecţiei sociale au participat la workshopuri şi activităţi de informare. 720 de profesionişti au beneficiat de instruire cu privire la consilierea şi educarea părinţilor în vederea dezvoltării de abilităţi de parenting. În perioada septembrie – decembrie 2011 s-a derulat Campania “Ascultă-i sufletul”, o campanie de educare şi de sensibilizare pentru a combate violenţa la adresa copiilor şi a promova modele educaţionale pozitive.

Protecţia copiilor rămaşi singuri acasă

În cadrul programului “Creştem împreună”, având ca obiectiv diminuarea impactului negativ asociat migraţiei părinţilor asupra copiilor rămaşi singuri acasă, în anul 2011 au fost incluşi în proiect 489 de copii. Activităţile se derulează în cadrul celor 8 centre de tip “Şcoală după Şcoală” înfiinţate în oraşele Piteşti, Bucureşti, Reşiţa, Mangalia, Târgovişte, Craiova, Petrila şi Timişoara. Începând cu luna octombrie 2011 s-au demarat demersurile pentru deschiderea a încă 8 noi centre în oraşele: Braşov, Iaşi, Lupeni, Târgovişte, Suceava, Sighişoara, Negreşti şi Vaslui.

Organizaţia Salvaţi Copiii derulează şi activităţi de protecţie împotriva traficului de persoane şi de protecţie a copiilor refugiaţi.

În cadrul Programului Sigur.Info Salvaţi Copiii urmăreşte protecţia copiilor împotriva violenţei on-line, promovând siguranţa copiilor pe internet şi folosirea responsabilă a calculatorului. Programul pune la dispoziţia copiilor, părinţilor şi profesorilor servicii de consiliere pentru evitarea riscurilor online şi modalităţi de raportare a abuzurilor.

DREPTURI

Promovarea şi apărarea drepturilor copilului a constituit o preocupare majoră a organizaţiei Salvaţi Copiii România în cei peste 21 de ani de activitate. Sesiunile de informare de la egal la egal, VIII, concursul naţional de proiecte privind drepturile copilului – sunt doar câteva exemple de activităţi desfăşurate pentru a promova dreptul fiecărui copil la viaţă, protecţie, dezvoltare şi participare. Peste 9.000 copii din 65 şcoli au fost implicaţi în anul 2011 în cadrul acestor activităţi.

Fiecare copil conteaza 161x200 Organizatia Salvati Copiii Romania

Fiecare copil conteaza!

Tot în 2011 a continuat derularea proiectului “Tinerii împotriva violenţei” în Bucureşti, Argeş, Dolj, Mureş, Timiş, Iaşi, Suceava şi Neamţ, având ca obiectiv identificarea şi derularea unor metode alternative de prevenire a violenţei în şcoli, cu implicarea elevilor, personalului didactic şi părinţilor. 13.000 de elevi din 187 de unităţi şcolare din aria de implementare au beneficiat de aplicarea programului anti-violenţă de către cadrele didactice formate.

Prin intermediul Centrului Copiilor şi Tinerilor Voluntari, Salvaţi Copiii promovează participarea, voluntariatul şi implicarea în comunitate. În 2011, la nivel naţional 1.149 de voluntari au participat la sesiuni de pregătire şi 1.827 de voluntari au desfăşurat, alături de specialişti, activităţi specifice programelor organizaţiei, fiind încurajaţi de către coordonatori să-şi pună în practică propriile idei de proiecte. De asemenea, Centrul de Informare, Documentare şi Cercetare privind Drepturile Copilului al organizaţiei se ocupă de monitorizarea permanentă a respectării şi implementării drepturilor copilului în România. În anul 2011 Salvaţi Copiii a oferit consiliere şi asistenţă juridică pentru protecţia drepturilor copilului pentru 642 de copii şi părinţi.

100 de copii au participat la Forumul Naţional al Copiilor au formulat un set de recomandări pentru creşterea nivelului de siguranţă şi de calitate a şcolilor din România, pe care l-au înaintat ulterior autorităţilor statului. 250 de copii şi tineri au participat la Întâlnirea Anuală a Copiilor. În anul 2011, prin intermediul celor 370 de tineri voluntari şi profesori, au fost informaţi 28.400 de copii, 2.000 de profesori şi 2.200 de părinţi în cadrul sesiunilor organizate în 180 de instituţii de învăţământ. Alte 21.200 de persoane (tineri şi părinţi) au fost informate în cadrul campaniilor stradale din 12 oraşe din ţară.

FIECARE COPIL CONTEAZĂ

Program naţional de reducere a mortalităţii infantile şi îmbunătăţire a sănătăţii copilului cu vârsta cuprinsă între 0-5 ani

SITUAŢII DE URGENŢĂ

Salvaţi Copiii intervine prompt în situaţiile de urgenţă, acolo unde este nevoie, copiii fiind categoria socială cea mai vulnerabilă.

Campania 2%

Campania derulată de Salvaţi Copiii anul acesta vizează reducerea mortalităţii infantile, prin redirecţionarea fondurilor către maternităţi şi suport parental. Moralitatea infantilă este un capitol sumbru pentru România: suntem țara cu cea mai ridicată rată a deceselor în rândul nou-născuţilor din Uniunea Europeană.

2% pentru Salvaţi Copiii înseamnă 100% viaţa pentru copiii.

În România, mor de două ori mai mulţi copii în primele luni de viaţă, faţă de media Uniunii Europene. În fiecare an, în ţara noastră mor peste 2.000 de copii cu vârsta până într-un an. Rata naşterilor premature, un factor de risc major al mortalităţii infantile, se ridică în România la 9%, dublu faţă de alte state europene. Anual, se înregistrează peste 20.000 de copii născuţi prematur şi nou-născuţi cu greutate mică la naştere. Prematuritatea şi complicaţiile sale sunt responsabile de mai mult de jumătate din decesele neonatale. O treime din aceste decese pot fi uşor prevenite prin dotarea maternităţilor şi dezvoltarea de programe de suport pentru mame şi copii.

Salvaţi Copiii desfăşoară campania „Transforma 2% din impozitul tău pe venit în 100% viaţa pentru copii”, campanie de informare şi sensibilizare asupra mecanismelor simple pe care fiecare dintre noi le are la îndemâna pentru a-i ajuta să trăiască pe nou-născuţi.

În cadrul campaniei 2% de anul trecut, Salvaţi Copiii a reuşit să strângă, prin generozitatea contribuabililor, suma de 667.000 lei, bani care sunt utilizaţi pentru a dota cu echipamente performante maternitatea din Adjud (jud. Vrancea), maternitatea Cantacuzino (Bucureşti) şi a oferi programe de educaţie parentală pentru 820 de părinţi.

Puteţi susţine programul de reducere a mortalităţii infantile, redirecţionând 2% din impozitul pe venit către maternităţi, secţii de nou-născuţi şi suport parental, prin Organizaţia Salvaţi Copiii:

Organizatia Salvati Copiii Romania

Cod fiscal 3151288

Cont IBAN RO15RNCB0071011434790005