300x250 200x166 Asociatia Betania BacauAsociaţia Betania este o organizaţie umanitară de sprijinire a tuturor categoriilor defavorizate ale comunitãtii. Misiunea sa este realizată prin derularea de proiecte sociale, medicale şi educative.

Asociaţia Betania a dobândit personalitate juridică la 24.10.1995, conform Sentinţei Civile nr. 70 din 1995. Asociaţia este persoanã juridicã românã, apoliticã, de caritate, misiune şi ajutor şi îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu prevederile cuprinse în legislaţia românã.

 Ce facem

 • lucrăm individual şi intensiv cu copii cu autism, pregătindu-i pentru integrarea cu succes în şcoli şi în grădiniţe;
 • oferim condiţii excelente tinerilor revocaţi din centrele de plasament din Bacău şi din Bucureşti, facilitându-le integrarea în comunitate şi asigurându-le pregătirea pentru un trai decent;
 • asigurăm protecţie, consilierea şi reintrgrarea în comunitate a victimelor traficului de fiinţe umane;
 • pregătim tineri cu dizabilităţi pentru integrarea pe piaţa muncii;
 • recuperăm persoane cu afecţiuni ortopedice şi posttraumatice ale aparatului locomotor, pacienţi cu afecţiuni reumatice şi neurologice, prin servicii de hidrokinetoterapie, de logopedie şi de consiliere psihologică;
 • sprijinim familiile sărace, persoanele cu dizabilităţi, familiile cu mulţi copii, persoanele fără adăpost, cazurile medicale urgente, pesoanele aflate în detenţie şi tinerii, prin oferirea de ajutoare financiare şi materiale, consiliere psihologică şi juridică, asistenţă socială şi sprijin pentru găsirea şi păstrarea unui loc de muncă;
 • susţinem financiar persoane în dificultate, în vederea soluţionării unor probleme medicale grave;
 • acordăm burse elevilor şi studenţilor cu situaţii socio-economice modeste. 

Proiecte in derulare

Centrul de Consiliere, Informare şi Sprijin pentru familii aflate în situaţii de criză

Obiectivele proiectului social vizează: menţinerea copiilor în familie, continuitatea frecventării cursurilor şcolare, reintegrarea / integrarea şcolară a copiilor sau a tinerilor care au abandonat şcoala, descurajarea instituţionalizării copiilor şi prevenirea destrămării familiei.

Beneficiarii proiectului social, peste 500 pe an, domiciliază în judeţele: Bacău, Vaslui, Brăila, Buzău, Botoşani, Bihor şi Iaşi precum şi în municipiul Bucureşti şi sunt orfani, văduve, familii monoparentale, persoane cu dizabilităţi, vârstnici, familii cu mulţi copii, copiii străzii, persoane fără adăpost, cazuri medicale urgente, persoane aflate în detenţie, tineri.

Proiectul „Ajutoare financiare de urgenţă”

Ajutorul financiar de urgenţă se acordă solicitanţilor cu probleme sociale şi medicale grave, după ce comisia de evaluare a efectuat ancheta socială şi a confirmat gravitatea cazului.

În cazurile medicale, ajutorul financiar de urgenţă se acordă pentru tratamente, intervenţii chirurgicale, transplanturi, implanturi,  transportul persoanelor invalide sau fără posibilităţi financiare la clinici / spitale  din ţară şi din afara ţării.

Unii elevi şi studenţi beneficiază de ajutor lunar sau semestrial pentru achitarea taxelor şcolare şi/sau pentru cazare şi masă.

Persoanele fără venituri sau cu posibilităţi financiare reduse primesc ajutor financiar de urgenţă pentru soluţionarea unor probleme sociale deosebit de grave. 

Centrul de Intregrare a Tinerilor care părăsesc Centrele de Plasament la implinirea vârstei de 18 ani din Bacău

Centrul de Integrarea Tinerilor are drept scop integrarea socială a tinerilor revocaţi din centrele de plasament şi integrarea în comunitate a tinerilor aflaţi în dificultate. Acest proiect se adresează atât tinerelor care au fost ocrotite de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cât şi celor aflate în situaţii de risc.

Centrul de Integrarea Tinerilor asigură un loc stabil, pentru o perioadă de 1 – 2 ani, tinerelor care au împlinit vârsta de 16 ani. Li se oferă posibilitatea să-şi formeze deprinderile de viaţă cotidiană, să-şi cultive capacităţile şi aptitudinile pentru muncă şi să-şi educe abilităţile pentru comunicare şi inter-relationare. Capacitatea Centrului este de 22 locuri în trei casuţe de tip familial. Acestea se compun din sufragerie, o bucătărie, două băi şi patru dormitoare.

Centrul dispune şi de un atelier de croitorie, unde cele interesate pot învăţa această meserie

În primele 6 luni, beneficiarele proiectului dispun de toate serviciile centrului gratuit. În următoarea perioadă, beneficiarele participă financiar cu plata a jumătate din chiria stabilită de coordonatorul de program, urmând ca, în ultima perioadă de şedere în centru, să se achite chiria integrală.

Centrul de Integrarea Tinerilor Bucureşti

Pentru a veni in sprijinul tinerilor ce sunt imposibilitatea de a cotinua sau de a-si incepe studiile universitatre,Centrul de Integrarea Tinerilor Bacău si-a largit aria de servicii, prin extinderea proiectului si in Bucuresti, pentru un grup de 6 tinere.

Centrul “Delfinul” pentru Copii cu Autism

Centrul Delfinul funcţionează din 2005. Este acreditat şi licenţiat să ofere următoarele servicii:

 • Evaluare psihologică şi evaluare comportamentală şi a abilităţilor 
 • Intervenţie educaţional – terapeutică individuală şi în grup (ABA/DTT, PECS, TEACHH)
 • Serviciul intensiv de intervenţie terapeutică comportamentală individuală ABA/VB 
 • Intervenţie terapeutică comportamentală individuală în sistem ambulatoriu
 • Serviciul de consultanţă terapeutică 
 • Serviciul de informare şi consiliere pentru părinţi

Servicii de Recuperare Hidrokinetoterapeutică şi Logopedică

Tratează:

 • afecţiunile aparatului locomotor ortopedice si posttraumatice;
 • tulburări de statică vertebrală: scolioze, cifoze;
 • dureri la nivelul coloanei vertebrale(cervicale, toracale, lombare), cauzate de o activitate sedentară;
 • afectiunile reumatice  spondilită, poliartrită reumatoidă, artrită, reumatisme degenerative, reumatismul ţesutului moale;
 • afecţiunile neurologice – accidentele vasculare cerebrale;
 • traumatismele coloanei vertebrale;
 • boli degenerative şi inflamatorii ale sistemului nervos, sindroame neurologice;
 • afecţiunile aparatului cardio-vascular;
 • afecţiunile aparatului respirator;
 • afecţiunile metabolice (obezitatea);
 • maladiile congenitale (distrofia neuro-musculară, luxaţie congenitală de şold, tetraplegie). 

Serviciul de logopedie se adresează atât copiilor mici, pentru diagnosticarea precoce şi intervenţia în cazul tulburărilor de limbaj, cât şi celor de vârstă şcolară şi adulţilor, ajutând la corectarea unor deficienţe de vorbire -fonoarticulatorii, de ritm, rinolalie, scris- citit. 

Centrul Multifuncţional pentru tineri cu dizabilităţi

Scopul centrului este de a organiza activităţi diverse în vederea educării şi socializării tinerilor cu dizabilităţi fizice şi/sau psihice care nu sunt integraţi în comunitate, care nu mai frecventează nicio formă de învăţământ şi nu au pregătire profesională pentru a-şi găsi un loc de muncă.

Activităţile desfăşurate în cadrul centrului sunt adaptate nevoilor şi particularităţilor individuale ale beneficiarilor: cursuri teoretice şi practice (grădinărit, îngrijirea animalelor, realizare de bijuterii, lumânări şi săpun, gătit, utilizarea calculatorului, limba engleză), meloterapie, pictură, grafică, desen, sport şi plimbări.

Nu in ultimul rand….

Pe parcursul anilor de existenţă, Asociatia Betania a caştigat mulţi prieteni şi colaboratori. Astăzi, numărul acestora şi al celor care ştiu să aprecieze eforturile depuse în folosul comunităţii este impresionant. Proiectele realizate şi cele aflate în curs de realizare au prins şi prind viaţă cu sprijinul lor.

La rîndul lor, prietenii noştri din Olanda au fost întotdeauna aproape şi au sprijinit proiectele Betaniei cu sume importante. Şi echipa BETANIEI a avut un rol foarte important. Cei 50 de oameni sunt, zi de zi, alături de cei care au nevoie de ei. Şi nu sunt deloc puţini cei care au, cu adevarat, nevoie de ajutorul nostru. Profesionalismul şi umanitatea merg mână în mână în derularea proiectelor noastre.

Directioneaza 2% din impozitul pe venitul anual:

Asociatia Betania Bacau

Cod fiscal  7928353

 Cont IBAN RO41 BACX 0000 0030 0916 2000