Casuta din 2 la suta feb 2012 200x166 Asociatia Habitat pentru Umanitate BeiusAsociaţia Habitat pentru Umanitate Beiuş a fost fondată în 1996 şi este prima filială Habitat din România. Până în prezent a ajutat peste 300 de familii să locuiască într-o casă decentă.

Habitat Beiuş este o organizaţie creştin-ecumenică, filială a Habitat for Humanity Internaţional, cel mai mare constructor non-profit din lume, căutând să elimine locuirea sărăcăcioasă din zonele unde activează şi să facă din locuirea decentă o problemă de conştiinţă şi acţiune.

Cum funcţionează ?

Habitat pentru Umanitate Beiuş construieşte şi reabilitează locuinţe în colaborare cu familiile cu venituri reduse precum şi cu ajutorul voluntarilor locali sau din întreaga lume.

Familiile care pot beneficia de o locuinţă Habitat sunt acele familii care se află în cea mai mare nevoie de o locuinţă şi sunt selectate după principii Habitat riguroase. Ele vor lucra apoi la propria casă şi la casele altor familii nevoiaşe alături de voluntari. Locuinţele nu sunt cadou ci un ajutor acordat celor nevoiaşi. Astfel casele se plătesc timp de maxim 20 de ani în rate mici.

Două motive stau la baza acestui lucru:

  • dorim ca să responsabilizăm aceste familii
  • din ratele achitate se construiesc locuinţe pentru alte familii.

Cum sunt selectate familiile?

Selecţia familiilor se face în baza unei anchete sociale realizată de către un comitet de selecţie compus din voluntari din comunitate care face alegerea după trei criterii de bază:

  • nevoia urgentă de locuinţă
  • interesul şi dorinţa de a deveni parteneri în program şi de a lucra la propria casă
  • posibilitatea de a achita o rata lunară modestă.

Cât costă o locuinţă Habitat?

Preţul unei locuinţe Habitat este în funcţie de mărimea locuinţei, mărime care se calculează în funcţie de numărul de membri ai familiei beneficiar, iar preţul maxim al unei locuinţe Habitat noi nu a depăşit 15.000 EURO.

Finanţare

O parte din fonduri vin din ratele pe care le plătesc familiile care au beneficiat deja de sprijinul Habitat, iar o altă parte e asigurată de sponsori şi donatori care sunt atât companii cât şi alte fundaţii, biserici, instituţii sau persoane fizice. Sprijinul acordat poate fi în bani, în materiale de construcţii, terenuri sau alte bunuri.

Directioneaza 2% din impozitul pe venit pentru ca o familie sa aiba unde locui:

Habitat pentru Umanitate Beius

Cod fiscal 8894178

Cont IBAN  RO53 RNCB 0034 0218 0248 0001