ong1 200x139 Societatea de Explorari Oceanografice si protectie a mediului marin Oceanic Club Constanta

Ajuta! Directioneaza 2% din impozit pentru ONG-uri!

Înfiintatã la 28 februarie 1992 de un grup de specialisti ai stiintelor naturii, Societatea de Explorãri Oceanografice si Protectie a Mediului Marin OCEANIC-CLUB este prima institutie neguvernamentalã de profil din România.

OCEANIC-CLUB este prima institutie neguvernamentalã româneascã care are reprezentante în mai multe state ale lumii între care amintim: Franta ; Spania ; Italia ; Regatul Maroc ; Statele Unite; Cipru , Germania, Angola.

Pânã în prezent OCEANIC-CLUB a dus la bun sfârsit o serie întreagã de programe de explorare , de conservare si reconstructie ecologicã.

Am început în 1992 cu un film documentar “Pledoarie pentru Delta Dunãrii” ce avea sa se concretizeze în parte a argumentatiei necesare definirii statutului de Rezervatie a Biosferei pentru aceastã regiune. Am continuat cu educarea celor tineri din Constanta si nu numai, cu înfiintarea primei rezervatii submarine din bazinul Mãrii Negre “Acvatoriul Marin Litoral 2 Mai – Vama Veche”, cu actiuni de igienizare a unor zone submerse sau din perimetrul unor rezervatii naturale, cu primele încercãri timide de organizare a unor expeditii stiintifice românesti în afara frontierelor României, cu multã perseverentã si dedicare pentru o pasiune – explorarea mediului natural – si o cauzã – dezvoltarea durabilã.

În prezent, urmându-ne cele douã scopuri principale: (1)protectia patrimoniului natural si cultural si (2) dezvoltarea cercetãrii stiintifice de teren din România, derulãm o serie de programe încadrate în strategia noastrã pe mai multi ani, încã de la înfiintarea organizatiei, din anul 1992. Acest stil de lucru, desi presupune eforturi sustinute si perseverentã, s-a dovedit a fi cel mai eficient pe termen mediu si lung.

Astfel strategia noastrã este structuratã pe douã directii de actiune : una în plan national, la nivelul României si o a doua în plan international focalizatã pe regiunea mediteraneanã, Africa si regiunea euro-asiaticã.

La nivel national organizatia noastrã a continuat sã dezvolte 4 programe operationale:

  • B-Watch (monitorizarea biodiversitãtii zonei Dobrogei si platoului continental al Mãrii Negre din perspectiva a douã grupe de specii: speciile invazive si speciile amenintate; pregatirea si implementarea unor proiecte de interventie); 
  • Delfinii in crizã! -Dolphins in distress!(cercetãri asupra celor trei specii de delfini din Marea Neagrã, evaluarea starii populatiilor si elaborarea/implementarea de sisteme/mecanisme/proiecte pentru refacerea efectivelor);
  • E – 2000( include toate proiectele de educatie pentru protectia mediului dezvoltate de Oceanic-Club precum si actiunea de inventariere/clasificare a surselor de poluare chimicã si fizicã a mediului natural ); 
  • CeSt XXI (program destinat sustinerii dezvoltãrii cercetãrii stiintifice de teren a patrimoniului natural si cultural al României de cãtre institutii muzeale, de cercetare si centre universitare specializate precum si promovãrii în rândul tinerilor a acestui tip de activitãti).

În afara celor 4 programe, echipa S.E.O.P.M.M. Oceanic-Club desfãsoarã si proiecte punctuale limitate ca întindere în timp si zonã acoperitã.

În afara frontierelor României, organizatia noastrã dezvoltã douã programe operationale:

  • EXPLORATOR - program destinat monitorizãrii speciilor marine fixate de substrat ca indicator polivalent al evolutiei calitãtii mediului marin, precum si evaluarii impactului modificãrilor climatice asupra arealelor distributiei speciilor terestre într-o zonã în care interfereazã 3 mari regiuni biogeografice cu potential impact asupra societãtii, economiei si mediului, inclusiv din tara noastrã. În paralel, acest program are si o componentã educationalã prin organizarea de tabere de instruire pentru elevi si studenti din România în afara frontierelor nationale.
  • TRANSAFRICA - program destinat readucerii cercetãtorilor români din domeniile biologiei, ecologiei, geologiei, geografiei si arheologiei în activitãti de cercetare de teren în zona Africii)

Am muncit mult si cu entuziasm. Randamentul actiunilor noastre si viteza de evolutie a programelor pe care le desfãsurãm sunt doar o chestiune de acces la resurse. Timpul conferintelor si a discutiilor prea lungi a trecut ! Prezentul si viitorul apartin profesionistilor si actiunii ! Veniti alãturi de echipa noastrã!

Puteți redirecționa 2% din valoarea impozitului pe venit (pe care oricum îl plătiți la stat) către asociația noastră:
Societatea de Explorări Oceanografice și Protecție a Mediului Marin OCEANIC CLUB
CUI 14503924
Cont IBAN RO 06 BTRL 0140 1205 7024 90XX

Vizionati o scurta filmare despre eliberarea animalelor salvate de OCEANIC CLUB: