ong1 200x139 Asociatia Pro Vita pentru Nascuti si Nenascuti, Bucuresti

Ajuta! Doneaza 2% din impozit pentru ONG-uri!

Filiala din Bucureşti a Asociaţiei “Pro-Vita pentru născuţi şi nenăscuţi” (www.provitabucuresti.ro) este o organizaţie non-guvernamentală, non-profit, independentă, cu profil creștin și social, care are ca scop promovarea valorilor vieţii umane, ale familiei şi vocaţiei parentale, în special a dreptului la viaţă al tuturor fiinţelor umane de la concepţie până la moartea naturală.

MISIUNE. Să ocrotească copilul născut şi nenăscut aflat în dificultate, fără discriminare, până la integrarea sa în familia naturală.

VALORI. Activitatea Pro-vita se întemeiază pe următoarele valori: viața umană de la începuturile sale (de la concepție), ca valoare supremă; familia, ca centru al organizării sociale; educația, ca instrument pentru dezvoltarea personală; credința în Dumnezeu, ca fundament al întregii vieți.

Proiecte:

1. Activităţi umanitare şi de caritate. Asociația derulează un program umanitar propriu, pentru mame cu copii născuți sau nenăscuți, aflate în dificultate, în casa socială din satul Valea Părului, jud. Teleorman (www.valeaparului.ro).

2. Educație și informare. Pro-Vita îşi propune conştientizarea opiniei publice cu privire la dreptul la viaţă al copilului nenăscut, precum şi abordarea oricăror alte subiecte legate de protejarea valorilor vieţii, prin organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, dezbateri, manifestaţii publice etc. Un loc special îl ocupă prevenirea comportamentelor de risc pentru adolescenţi şi tineri şi sprijinirea dezvoltării personale prin construcţia unor principii solide despre sexualitate, valorile morale şi sociale – programul “Vreau să aflu!”

3. Consiliere psihologică. Pro-vita acordă consiliere de specialitate în criza de sarcină şi consiliere post-avort, atât individuală cât și de cuplu.

4. Implicare în decizii. Pro-vita monitorizează activitatea Parlamentului şi a autorităţilor publice centrale şi este în contact cu acestea, pentru influenţarea factorilor de decizie, în vederea propunerii, susţinerii sau respingerii de iniţiative legislative, în conformitate cu scopul Asociaţiei. Această activitate poartă numele de lobby. Filiala este acreditată pe lângă Camera Deputaţilor.

5. Reprezentarea în instanţă. Pro-vita poate declara şi formula acţiuni, cereri, petiţii şi apărări necesare în faţa instanţelor de judecată competente, conform cu principiile promovate de Asociaţie.

6. “Medici pentru Viață”. Ordinul “Medici pentru viață” este o structură medicală atașată Asociației, care își propune apărarea vieții umane în toate stadiile sale, din momentul concepției până la moartea naturală, în conformitate cu jurămintele și deontologia medicale autentice.

Campania “2% pentru viata”

Te informăm că în anul 2012, sumele primite în urma redirecționării a 2% din impozitul pe venitul plătit de persoanele fizice în anul anterior vor fi utilizate astfel:

• În proporție de 90% pentru nevoile copiilor și mamelor de la Valea Părului, jud. Teleorman. Proiectul umanitar este dedicat salvării de la dispariţia fizică, recuperării şi integrării sociale a copiilor defavorizaţi;

• În proporție de 10% pentru cabinetul de consiliere psihologică pentru criza de sarcină şi post-avort (activitate de prevenție).

Directioneaza 2% din impozitul pe venit Asociatiei Pro-Vita pentru Nascuti si Nenascuti, Bucuresti:

Asociatia Pro Vita pentru născuți și nenăscuți – Filiala București
Cod fiscal 18074434
Cont IBAN RO81 RZBR 0000 0600 0722 9024