ong1 200x139 Serviciul de Ajutor Maltez in Romania

Ajuta! Doneaza 2% din impozit pentru ONG-uri!

Serviciul de Ajutor Maltez în România (SAMR) este o asociaţie non-profit înfiinţată în anul 1991. Astăzi, după 20 de ani de eforturi susținute și mobilizați de idealurile creștine, Serviciul de Ajutor Maltez în România numără 22 de filiale şi sucursale în întreaga ţară, având sediul central la Cluj-Napoca. Pe parcursul anilor s-a dezvoltat o reţea naţională eficientă de servicii sociale, în cadrul căreia activează 1.600 de voluntari, din care 500 sunt tineri. Programele şi activităţile oferite se adresează celor aflaţi în nevoie, de la copii orfani şi persoane cu dizabilităţi până la vârstnici izolaţi la domiciliu. În momentul de faţă asociaţia derulează peste 100 de programe sociale pentru 4.000 de beneficiari direcţi. Asociaţia și-a acreditat majoritatea serviciilor sociale oferite.

În semn de aleasă apreciere pentru serviciile sociale prestate de organizaţie în ultimii 20 de ani, în anul 2011 Preşedinția României a decorat Serviciul de Ajutor Maltez în România cu ordinul naţional “Pentru Merit” în grad de Comandor.

Serviciul de Ajutor Maltez în România oferă asistenţă consecventă şi ajutor persoanelor aflate în nevoie, bolnavi, săraci, persoane cu deficienţe şi alte grupuri marginalizate, indiferent de etnie, religie, sex, apartenenţă socială şi politică, în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii acestora.  Grupurile noastre ţintă sunt: copii şi adolescenţi din familii defavorizate, orfani, copii ai străzii, copii supradotaţi, persoane care datorită unor evoluţii sociale sau a unor situaţii de catastrofă sunt confruntate cu probleme deosebite, persoane cu nevoi speciale, persoane care necesită îngrijire, persoane în vârstă, persoane cu deficienţe.

Proiectele Serviciului de Ajutor Maltez in Romania

Programe pentru vârstnici (cu caracter permanent):

 • Căminul de bătrâni „Sf Ioan” (Timişoara): Căminul „Sf.Ioan”, înfiinţat în 1992, se ocupă de îngrijirea a 20 de bătrâni ce nu beneficiază de un suport familial şi au venituri mici. Aici, vârstnicii au parte de cazare gratuită, trei mese pe zi, asistenţă medicală, control medical şi diverse terapii.
 • Masa pe roţi (Cluj-Napoca – program coordonat de Secretariatul General, Sibiu, din septembrie 2011 se derulează şi în Bucureşti): Programul „Masa pe roţi” se adresează pensionarilor imobilizaţi la domiciliu, fără aparţinători şi cu venituri reduse. Vârstnicii primesc zilnic o masă caldă la domiciliu, transportul acesteia fiind asigurat de organizaţie.
 • Cantină socială (Timişoara, Sf. Gheorghe) Cantina socială este un program destinat vârstnicilor care se pot deplasa în afara domiciliului lor. Ei primesc zilnic o masă caldă gratuită într-un centru special amenajat.
 • Îngrijire la domiciliu (Timişoara): Acest program este realizat de personalul calificat în îngrijirea vârstnicilor: oferă asistenţă medicală la domiciliu, ajutor în menţinerea igienei personale şi habitaţionale, sprijin în menaj casnic
 • Centre de zi pentru vârstnici şi Cluburile seniorilor (Aiud, Dorobanţi, Găeşti, Timişoara): În cadrul acestor centre se desfăşoară diferite activităţi menite să prevină izolarea socială a vârstnicilor, precum şi îmbunătăţirea stării fizice şi psihice a acestora. Astfel, aceste cluburi desfăşoară întâlniri şi evenimente culturale, diferite servicii (de ex. medicale), activităţi fizice ca gimnastică, excursii, pelerinaje şi asistenţă socială.

Activităţi sociale complementare: vizite la domiciliu sau când sunt internaţi, ajutor la activităţile casnice, companie, vizite la cămine de bătrâni, spectacole de sărbători, sărbătorirea diferitelor evenimente importante pentru ei, ajutoare umanitare prin distribuirea de pachete.

Programe pentru persoane cu deficienţe (caracter permanent sau derulate anual):

 • Grădiniţa Specială Malteză – Centru de zi pentru copii cu deficienţe neuromotorii grave şi asociate (program coordonat de Secretariatul General la Cluj-Napoca). Majoritatea copiilor provin din familii cu probleme sociale şi centre de plasament. Activităţile din cadrul grădiniţei au ca scop dezvoltarea deprinderilor copiilor de a trăi independent, pentru ca mai apoi să poată fi posibilă integrarea acestora în învăţământul special sau chiar de masă. Părinţii sunt incluşi şi ei în program, beneficiind de consiliere din partea unui personal  specializat.
 • Căminul pentru deficienţi locomotori adulţi (Dorobanţi – jud. Arad): În acest cămin sunt asistate permanent persoane adulte şi de vârsta a treia cu deficienţe locomotorii. Serviciile oferite de acest cămin sunt: condiţii de locuit într-un imobil special adaptat nevoilor rezidenţilor, îngrijire şi asistenţă medicală completă, medicamentaţie gratuită, alimentaţie corespunzătoare, masaj, gimnastică recuperatorie.
 • Club pentru persoane cu deficienţe (Blaj): Clubul are ca scop combaterea izolării sociale a persoanelor cu nevoi speciale prin oferirea unui cadru de întâlnire şi de desfăşurare a diferite activităţi, precum şi oferirea de consiliere juridică şi socială.
 • Tabăra pentru tineri cu dizabilităţi locomotorii (coordonată de Secretariatul General): Peste 100 de tineri cu deficienţe, însoţitorii lor şi tinerii voluntari maltezi au fost în perioada 8-15 august la Vâlcele, jud. Covasna, unde au petrecut împreună 7 zile intr-o atmosfera familială. Aici tinerii maltezi organizează activităţi educaţionale şi jocuri între tinerii cu nevoi speciale şi tinerii voluntari. Această tabără pune accentul pe reintegrarea socială a tinerilor cu deficienţe locomotorii, oferind un cadru de recreere, activităţi de consiliere, terapii ocupaţionale şi un prilej  în care tineri din diferite localităţi se pot întâlni pentru a schimba impresii, experienţe de viaţă, pentru a lega prietenii.

Activităţi sociale complementare: oferirea de echipamente şi accesorii necesare persoanelor cu deficienţe (scaune cu rotile, cârje, rame de mers, scutece pentru incontinenţă, paturi); asigurarea de servicii medicale primare, ajutoare umanitare, vizite săptămânale ale voluntarilor la domiciliul persoanei asistate, vizionări de filme etc.

Programe pentru copii (cu caracter permanent):

 • Program maternal (Sf. Gheorghe): În cadrul proiectului sunt asistaţi 12 copii proveniţi din centrele de plasament de pe raza municipiului Sfântu Gheorghe. Scopul proiectului este oferirea unui cadru propice dezvoltării fizice şi intelectuale a copiilor abandonaţi de părinţi. Părinţii maternali au atribuţii de a îngriji, ocroti şi educa copii aflaţi în plasament, oferindu-le astfel posibilitatea de a se dezvolta armonios într-un cadru familiar.
 • Centru de zi (Satu-Mare): asistenţă socio-educaţională în care copiii participă zilnic la diverse activităţi educative, de consiliere, de recreere, de igienă, primesc mâncare, etc.
 • Clubul copiilor (Aiud): asistenţă socio-educaţională (activităţi educative, de consiliere, de recreere, de igienă, primesc mâncare, etc.)
 • Tabere pentru copii săraci (Sf. Gheorghe, Micfalău) şi pentru copii orfani (Târgu Mureş), activităţi pentru copii talentaţi (Târgu Mureş)
 • Program after-school (Bucureşti)

În 2010 SAMR a iniţiat un nou program pe educaţie destinat copiilor defavorizaţi (copii abandonaţi, orfani, copii ai străzii, copii din familii mari, neglijaţi), “Creăm şanse prin educaţie” compus din trei proiecte: “Am un model în viaţă, vreau să devin model pentru alţii” (Baia Mare 52 de beneficiari), „Copii, suntem alături de voi” (Tg Mureş, 77 de beneficiari) şi „Educaţie prin artă” (Bistriţa, 35 de beneficiari). Scopul proiectului a fost de educare a copiilor prin activităţi extraşcolare în vederea compensării deficitelor educaţionale şi integrării în comunitate pe termen lung. Proiectul a fost finalizat în 15 iunie 2011. În cadrul proiectelor s-a pus accent pe educaţia non-formală prin ateliere tematice, cursuri, ajutor la teme, excursii, activităţi ludice etc. a copiilor defavorizaţi aflaţi în evidenţa sucursalelor Baia Mare, Bistriţa şi Târgu-Mureş.

Activităţi sociale complementare: vizitarea de către voluntarii maltezi a copiilor din orfelinate, pe care îi angrenează în diferite activităţi: organizarea de spectacole cu ocazia sărbătorilor, distribuirea de ajutoare umanitare, organizarea de excursii, concursuri (Aiud, Bacău, Baia Mare, Bistriţa, Chiscani, Cluj-Napoca,Oradea, Sf, Gheorghe, Sibiu, Timişoara) şi alte activităţi (oferirea de rechizite, spectacole, excursii, concursuri, ajutoare umanitare, etc).

Alte programe in derulare:

 • programe de sprijin medical
 • programe de interventie in caz de calamitate
 • programe de instruire si acordare prin ajutor
 • programe spirituale
 • activitati de strangere de fonduri si de promovare
 • activitatile tineretului maltez in Romania

Contribuie la proiectele Serviciului de Ajutor Maltez in Romania directionand 2% din impozitul pe venit catre:

Serviciul de Ajutor Maltez în România
Cod fiscal 4289018
Cont bancar RO24 BRDE 130S V078 3130 1300